Adnoddau

Mae’r dudalen hon yn darparu dolenni i adnoddau amrywiol i ddysgu am gerbydau trydan a phrofiadau eraill.

Chwalu mythau

Defnyddio car trydan

  • Zap-Map (webpage) – Maps of the charging network, route planning and lots more data about EV’s.
  • Electric Car Charging Calculator (webpage) – A GoCompare tool that enables you to work out your charging using various types of chargers.

Dysgu am geir trydan

Adolygiadau ceir trydan (a mwy)

Mae yna nifer o sianeli YouTube sy’n canolbwyntio ar drafodaethau ac adolygiadau cerbydau trydan


Os oes gennych adnodd llawn gwybodaeth rhowch wybod i ni a byddwn yn rhestru yma.